THỂ LOẠI Cổ đại

Top truyện tuần

Truyện tranh mới cập nhật

Lăng Thiên Thần Đế
1 giờ trước
Lượt xem: 19.380.639
Sinh Tử Quyết
2 giờ trước
Lượt xem: 2.625.434
Nhập mạc chi thần
13 giờ trước
Lượt xem: 499.698
Nhất Kiếm Sương Hàn
9 giờ trước
Lượt xem: 836.806
Thương Nguyên Đồ
9 giờ trước
Lượt xem: 8.130.973
Thiên Động Ly Trạch Thương
2 ngày trước
Lượt xem: 339.126
Trẫm Cũng Không Muốn Vậy Đâu
57 phút trước
Lượt xem: 3.554.778
Vương Gia Người Ta Sẽ Giảm Béo Mà!!!
3 ngày trước
Lượt xem: 5.709.632
Kẻ Tạo Ra Nữ Phản Diện
3 ngày trước
Lượt xem: 1.022.383
Ngự Thú Cuồng Phi
3 ngày trước
Lượt xem: 420.251
Thú Hắc Cuồng Phi
4 ngày trước
Lượt xem: 4.781.551
Nhân Vật Phản Diện Xứng Đôi Với Bạo Chúa
5 ngày trước
Lượt xem: 805.723
Một Đời Thành Tiên
4 ngày trước
Lượt xem: 882.828
Độc Phi Ngu Ngốc Không Thể Chọc
4 ngày trước
Lượt xem: 34.329.900
Phượng hoàng vu phi
4 ngày trước
Lượt xem: 3.913.009
Hoàng Hậu Ương Bướng
4 ngày trước
Lượt xem: 20.272.907
Tu La Kiếm Tôn
4 ngày trước
Lượt xem: 17.849.194
Phượng Hoàng Thác: Chuyên Sủng Khí Thê
5 giờ trước
Lượt xem: 12.274.955
Sát Thủ Vương Phi Không Dễ Chọc
6 ngày trước
Lượt xem: 5.102.409
Quận chúa bất tư gia
5 ngày trước
Lượt xem: 2.679.665
Hãn Phi Đương Gia: Lãnh Vương Xin Tự Trọng
5 ngày trước
Lượt xem: 2.123.333
Thiên Kim Bất Hoán
6 ngày trước
Lượt xem: 1.333.868
Hoàng đệ đừng nhấc đao
5 ngày trước
Lượt xem: 892.048
Thái Hậu Quân Hạ Thần
6 ngày trước
Lượt xem: 2.693.413
Sao Lại Là Yêu?
6 ngày trước
Lượt xem: 409.557
Liệt Hỏa Cuồng Phi: Vương Gia Thú Tính Muốn Sủng
6 ngày trước
Lượt xem: 14.823.655
Bổn Vương muốn ngươi
6 ngày trước
Lượt xem: 1.559.013
Ta Phải Làm Hoàng Hậu
8 ngày trước
Lượt xem: 713.987
Vương Gia Là Đầu Đại Lão Hổ
5 giờ trước
Lượt xem: 10.502.627
Công Lược Trưởng Thành Của Vương Phi
6 ngày trước
Lượt xem: 1.388.600

Tất cả Thể loại

^