THỂ LOẠI Manhua

Top truyện tuần

Truyện tranh mới cập nhật

Manh Sư Tại Thượng
10 giờ trước
Lượt xem: 35.171.105
Khi Mộng Thần Yêu
6 giờ trước
Lượt xem: 799.881
Vạn Hồn Hào Tế
5 giờ trước
Lượt xem: 2.315.326
Hộ Hoa Cao Thủ Tại Vườn Trường
5 giờ trước
Lượt xem: 13.528.823
Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
5 giờ trước
Lượt xem: 40.105.977
Trùng Sinh Đô Thị Thiên Tôn
5 giờ trước
Lượt xem: 31.586.353
Đào Hoa Bảo Điển
7 giờ trước
Lượt xem: 18.051.052
Trong Nhà Có 2 Bạn Gái Song Sinh
16 giờ trước
Lượt xem: 1.777.632
Bạn trai 1/4 của tôi
12 giờ trước
Lượt xem: 481.585
Lâu Tiểu Thư, Lại Gặp Nhau Rồi
17 giờ trước
Lượt xem: 1.301.253
Tổ Thượng Có Tiền
16 giờ trước
Lượt xem: 1.393.748
Ta Là Tà Đế
1 ngày trước
Lượt xem: 26.966.437
Luôn Có Yêu Quái
10 giờ trước
Lượt xem: 7.451.520
Tâm Động Thuấn Di
1 ngày trước
Lượt xem: 379.659
Từ Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ
1 ngày trước
Lượt xem: 37.094.066
Trọng Sinh Sau Tám Vạn Năm
1 ngày trước
Lượt xem: 38.600.422
Ám Hắc Hệ Noãn Hôn
1 ngày trước
Lượt xem: 14.188.949
Ma Thú Kiếm Thánh Dị Giới Tung Hoành
1 ngày trước
Lượt xem: 13.743.884
Trên Người Ta Có Một Con Rồng
1 ngày trước
Lượt xem: 72.105.178
Hệt Như Hàn Quang Gặp Nắng Gắt
1 ngày trước
Lượt xem: 52.272.535
Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi
1 ngày trước
Lượt xem: 1.525.185
Trọng Sinh Tu Chân Tại Đô Thị
1 ngày trước
Lượt xem: 9.789.699
Yêu Tôi Đều Chết Cả Đi!
2 ngày trước
Lượt xem: 8.692.447
Đô Thị Chi Nghịch Thiên Tiên Tôn
2 ngày trước
Lượt xem: 34.433.067
Ta Độ Kiếp Thất Bại Đều Là Tại Ngươi
2 ngày trước
Lượt xem: 1.154.327
Nghe Nói Ta Là Hợp Hoan Lão Tổ?
2 ngày trước
Lượt xem: 682.152
Tiên Đế Qui Lai
2 ngày trước
Lượt xem: 17.884.966
Người Tu Tiên Tại Đô Thị
2 ngày trước
Lượt xem: 9.652.526
Vạn Cổ Đệ Nhất Tế
2 ngày trước
Lượt xem: 8.067.752
Tinh Võ Thần Quyết
2 ngày trước
Lượt xem: 54.672.209

Tất cả Thể loại

^